Kontakt

Potrebujete poradiť? Ozvite sa nám spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje

Zmluvné a partnerské servisy

Spoznajte výhody opravy auta pri poistnej udalosti v našej sieti zmluvných a partnerských autoservisov

Návšteva Wüstenrot servisu má viacero predností

 • Wüstenrot servis nájdete priamo vo vašom regióne
 • možnosť odťahu vášho nepojazdného motorového vozidla
 • urýchlená likvidácia na základe krycieho listu
 • pracovníci servisu poskytnú pomoc pri kompletizácii dokladov potrebných pri nahlásení poistnej udalosti
 • garancia kvalitnej servisnej práce
 • oprava a servis všetkých značiek motorových vozidiel

Zníženie spoluúčasti pri oprave v zmluvnom servise

Zverte opravu vášho motorového vozidla do rúk jedného z našich zmluvných servisov a ušetríte.

 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 5 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, odpustíme vám povinnosť platiť spoluúčasť.
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 10 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, znížime vám spoluúčasť na 5 %.
 • Ak je škoda na vašom motorovom vozidle od 1 000 € do 3 500 €, znížime vám spoluúčasť o polovicu.


Výsledné poistné plnenie v €
Spoluúčasť 5%, min. 75€
Spoluúčasť 5%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 300€
<1000
75€
150€
150€
300€
1000 – 3500
2,5%, min. 37,50€
2,5%, min. 75€
5%, min. 75€
5% min. 150€
3500>
0
0
5%
5%


Benefit v podobe zníženia alebo odpustenia spoluúčasti sa vzťahuje na poistné udalosti:

 • hlásené z produktu KASKO/čiastočné KASKO vrátane flotilového poistenia a poistné udalosti hlásené z pripoistení rizík živel a stret so zverou k PZP poisteniu,
 • ku ktorým boli doklady o oprave motorového vozidla poškodeného pri poistnej udalosti preukázateľne doručené do Wüstenrot poisťovne po 1.10.2020 a do uvedeného dátumu zároveň nebolo ich šetrenie zo strany poisťovne ukončené.


Benefit sa nevzťahuje na poistné udalosti pri, ktorých bolo poškodené výlučne čelné sklo poisteného vozidla a poistné udalosti hlásené z produktu poistenie skiel motorových vozidiel.

Wüstenrot poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek vyššie uvedené podmienky zmeniť, prípadne tento benefit pre klientov Wüstenrot poisťovne celkom zrušiť.

Partnerský servis Zmluvný servis

Elektronická korešpondencia

Online komunikácia s poisťovňou? Aktivujte si prostredníctvom krátkeho formulára elektronickú korešpondenciu a všetky dokumenty vám doručíme pohodlne priamo na váš e-mail.

Aktivovať
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Fakturačné údaje:

IČO: 31351026

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020806304

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Fakturačné údaje:

IČO: 31383408

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020843561

Otváracie hodiny podateľne

Preberanie zásielok osobne je možné od 12.12.2022 na novej adrese Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. Dokumenty vhadzujte do našej poštovej schránky. Ak je potrebné osobné prebratie dokumentov, zamestnanec SBS na recepcii Vám poskytne zoznam mien zamestnancov podateľne s tel. číslami, na ktoré môžete zavolať a dokumenty príde prebrať zamestnanec podateľne. Od 2.1.2023 preberáme dokumenty na našom Wüstenrot centre oproti recepcii.