Kontakt

Potrebujete poradiť? Ozvite sa nám spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje

Zmluvné a partnerské servisy

Spoznajte výhody opravy auta pri poistnej udalosti v našej sieti zmluvných a partnerských autoservisov

Návšteva Wüstenrot servisu má viacero predností

 • Wüstenrot servis nájdete priamo vo vašom regióne
 • možnosť odťahu vášho nepojazdného motorového vozidla
 • urýchlená likvidácia na základe krycieho listu
 • pracovníci servisu poskytnú pomoc pri kompletizácii dokladov potrebných pri nahlásení poistnej udalosti
 • garancia kvalitnej servisnej práce
 • oprava a servis všetkých značiek motorových vozidiel

Zníženie spoluúčasti pri oprave v zmluvnom servise

Zverte opravu vášho motorového vozidla do rúk jedného z našich zmluvných servisov a ušetríte.

 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 5 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, odpustíme vám povinnosť platiť spoluúčasť.
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 10 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, znížime vám spoluúčasť na 5 %.
 • Ak je škoda na vašom motorovom vozidle od 1 000 € do 3 500 €, znížime vám spoluúčasť o polovicu.


Výsledné poistné plnenie v €
Spoluúčasť 5%, min. 75€
Spoluúčasť 5%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 300€
<1000
75€
150€
150€
300€
1000 – 3500
2,5%, min. 37,50€
2,5%, min. 75€
5%, min. 75€
5% min. 150€
3500>
0
0
5%
5%


Benefit v podobe zníženia alebo odpustenia spoluúčasti sa vzťahuje na poistné udalosti:

 • hlásené z produktu KASKO/čiastočné KASKO vrátane flotilového poistenia a poistné udalosti hlásené z pripoistení rizík živel a stret so zverou k PZP poisteniu,
 • ku ktorým boli doklady o oprave motorového vozidla poškodeného pri poistnej udalosti preukázateľne doručené do Wüstenrot poisťovne po 1.10.2020 a do uvedeného dátumu zároveň nebolo ich šetrenie zo strany poisťovne ukončené.


Benefit sa nevzťahuje na poistné udalosti pri, ktorých bolo poškodené výlučne čelné sklo poisteného vozidla a poistné udalosti hlásené z produktu poistenie skiel motorových vozidiel.

Wüstenrot poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek vyššie uvedené podmienky zmeniť, prípadne tento benefit pre klientov Wüstenrot poisťovne celkom zrušiť.

Partnerský servis Zmluvný servis
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Grösslingová 77, 824 68 Bratislava

email: infosporitelna@wuestenrot.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 31351026

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020806304

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

email: infopoistovna@wuestenrot.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 31383408

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020843561

Otváracie hodiny podateľne

Príjem a preberanie zásielok počas vianočných sviatkov

Súvislosti s opatreniami Covid - 19 je dočasne obmedzené osobné preberanie zásielok.

Zásielky prosím odovzdajte na recepcii Wüstenrot stavebnej sporiteľne, Grösslingova 77, 824 68 Bratislava