Naše aktivity

Prispejte k pozitívnej zmene spolu s nami

Pomôžte rozhodnúť o tom, ktoré neziskové organizácie od nás získajú finančnú podporu.Čiastkou 3 000 eur prispejeme združeniu, ktoré získa najviac hlasov. Ukážme spoločne, že nám záleží na druhých.

Zobraziť viac informácií

Podporujeme

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Vzdelávanie a konzultácie pre študentov, organizovanie spoločných vedecko-odborných podujatí

(SAOZ) Slovenská aliancia ochrancov zvierat

Mesačne prispievame na prevádzku, venovali sme opakovane výťažky z tomboly

OZ Čachtický polmaratón

Podpora pri organizácii podujatia

OZ Zanebudka Prešov

Podpora pri organizácii podujatia Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom Prešov

OZ Milan Štefánik Nové Mesto nad Váhom

Podpora pri organizácii podujatia Dúha v srdci - benefičný koncert pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím

Slovenský červený kríž

Venujeme 2%, v roku 2022 sme venovali väčšiu sumu na podporou aktivít spojených s podporou ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

Clowndoctors Červený Nos

Venujeme 2%, v r. 2022 sme spolu realizovali vianočný projekt Rozžiarme Vianoce

Liga proti rakovine, Deň narcisov

Opakovane sa zapájame do zbierky pri tejto príležitosti