O nás a história

Základné údaje

Základné údaje
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
akciová spoločnosť
SK7120001559
31 383 408
29.9.1994
2020843561
22.11.1994
SK68 1100 0000 0026 2884 4101 (prijaté poistné – neživotné poistenie)
SK33 1100 0000 0026 2610 6615 (prijaté poistné – životné kapitálové a rizikové poistenie)
SK90 1100 0000 0026 2210 6861 (prijaté poistné – investičné životné poistenie)
12 418 800 EUR
Kontaktné údaje
0850 60 60 60
Bratislava III, oddiel SA, vložka č. 757/B
www.wuestenrot.sk
infopoistovna@wuestenrot.sk
Orgán dohľadu, ktorému podlieha Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a/alebo Wüstenrot poisťovňa, a.s., ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti pre oblasť ochrany finančných spotrebiteľov: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, SR, www.nbs.sk (§ 4 ods. 1 písm e/ a § 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov).

História

Wüstenrot na Slovensku

Na slovenský trh vstúpila spoločnosť Wüstenrot v roku 1993. Najskôr len v oblasti stavebného sporenia. Úvery na bývanie, ktoré začala poskytovať o dva roky neskôr, patrili medzi prvé produkty na slovenskom finančnom trhu určené klientom na zabezpečenie si vlastného bývania.

V roku 1998 vznikla Wüstenrot životná poisťovňa, a.s.

V roku 2003, Wüstenrot životná poisťovňa, a.s. kúpou Univerzálnej bankovej poisťovne, založenej v roku 1994, vstúpila aj na trh neživotného poistenia.

Od roku 2004 pôsobí na slovenskom trhu ako Wüstenrot poisťovňa s univerzálnou licenciou.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a.s. (datovaná k 1.1.2004) má univerzálnu licenciu a ponúka širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie.

Začiatkom roka 2004 dochádza tiež k zmene akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot a následnej zmene obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

História skupiny Wüstenrot

Wüstenrot je finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska.

V roku 1921 nemecký spisovateľ Georg Kropp v meste Wüstenrot založil „Združenie priateľov" – prvú stavebnú sporiteľňu v kontinentálnej Európe. V Rakúsku začal Wüstenrot vo forme družstevnej spoločnosti vykonávať svoju činnosť ako stavebná sporiteľňa už v roku 1925.

V roku 1973 bola založená rakúska Wüstenrot Versicherung GmbH – v tom čase výlučne životná poisťovňa. V roku 2001 sa Wüstenrot Versicherung zlúčila s Volksfürsorge Jupiter Versicherung (ktorá bola založená v roku 1890).

Míľníky Wüstenrokov

2023
30 rokov Wüstenrotu na Slovensku
2022
Otvorenie nového moderného Wüstenrot centra v Digital Parku

Presťahovanie Wüstenrot centrály z Karadžičovej a Grösslingovej ulice do moderných priestorov v bratislavskom Digital Parku

Spustenie vylepšeného produktu poistenia majetku W dobrom domov

Spustenie nového portálu na porovnávanie hypoték Weston

Spustenie prvej online imidžovej kampane pre Wüstenrot InHouse Broker, s.r.o.

Inovácia klientskeho portálu Môj Wüstenrot a modernizácia online kalkulačiek

2021
Založenie novej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker, s.r.o.

Spustenie nových inovatívnych produktov W dobrom život a W dobrom budúcnosť

Značka Wüstenrot po siedmich rokoch zmenila claim „život sa mení rýchlo“ na „W dobrom aj v zlom“

Opustenie konceptu stavebnej sporiteľne a zastavenie ponuky nových stavebných sporení a medziúverov

Modernizácia online kalkulačiek

Inovácia online nahlasovania poistných udalostí

Zefektívnenie činnosti klientskeho portálu

2018
25. výročie sporiteľne a 20. výročie poisťovne

Spustenie klientskeho portálu Môj Wüstenrot
2017
Vytvorenie samostatného oddelenia digitalizácie
2016
Výrazný nárast predaja úverov
2015
Bezpapierová komunikácia - šetrí čas, náklady i životné prostredie

Skrátená voľba *6060 a IVR (Interactive Voice Response)