Nahlásenie poistnej udalosti cestovné poistenie

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Kontaktovať asistenčnú službu:
 
  • čo najskôr kontaktujte asistenčnú službu na telefónnom čísle +421 2 20 51 08 23
  • jej pracovníci hovoria po slovensky a po česky a sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku 24 hodín denne
  • rýchlo a ochotne vám poradia, ako postupovať, napríklad vyberú vhodné zdravotnícke zariadenie
  • po vzájomnej dohode uhradia aj potrebné výdavky za ošetrenie, takže nie je potrebné disponovať finančnými prostriedkami určenými pre prípad zdravotných komplikácií v zahraničí
 
Zavolajte ak:
 
  • ochoriete alebo sa vám stane úraz
  • potrebujete v zahraničí technickú pomoc, napr. oprava auta na mieste, prípadne odťah do servisu
  • spôsobíte škodu na majetku, prípadne druhej osobe na zdraví a máte poistenú zodpovednosť za škodu
  • stratíte alebo sa vám poškodí batožina
  • sa vám stane úraz s trvalými následkami, zavolajte čo najskôr po návrate zo zahraničia
 
Asistenčná služba: