Havarijné poistenie KASKO

poistite sa pre prípad havárie, krádeže či živelnej udalosti

Havarijné poistenie KASKO
benefity_22

Výber

z troch balíkov poistenia

benefity_5

Možnosť

aj čiastočného poistenia

benefity_15

Zaujímavé zľavy

pre našich klientov

Výhody havarijného poistenia KASKO

Vďaka poisteniu od nás získate komplexnú poistnú ochranu vášho auta s asistenčnými službami.
Krytie škôd na celom vozidle,

jeho častiach alebo doplnkovej výbave

Možnosť

čiastočného poistenia

Výber

z troch spoluúčastí

Zľava

za vek vozidla a vek poistníka

Vernostná zľava 5 % alebo 10 %

pre našich klientov

Nadštandardné asistenčné služby

pre každého

Poisťujeme aj

individuálne dovezené autá a motocykle

Platnosť

na celom území Európy

Ďalšie informácie o havarijnom poistení KASKO

 • Poistíme vám motorové vozidlá aj s doplňujúcou výbavou
 • Motorové vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane a s maximálne 9 sedadlami
 • Vek vozidla nepresiahol 10 rokov

Poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane doplňujúcej výbavy pri:

 • dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky)
 • pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta)
 • živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení)
 • zásahu cudzej osoby
 • poškodení vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla


Krádež:

 • vlámaním alebo lúpežným prepadnutím celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy
 • poistnej sumy vozidla
 • veku držiteľa vozidla
 • veku vozidla
 • okresu registrácie vozidla

Komplexné Kasko

 • poistenie pre prípad havárie, živelnej udalosti a krádeže


Čiastočné Kasko

 • poistenie pre prípad havárie a živelnej udalosti
 • poistenie pre prípad krádeže a živelnej udalosti


 • odtiahnutie vozidla
 • ubytovanie až na 3 noci
 • náhradné vozidlo až na 5 dní

Môžete si vybrať niekoľko užitočných pripoistení ku KASKO:

 • Pripoistenie finančnej straty SuperGAP (pre prípad vzniku totálnej škody na motorovom vozidle)

 • Pripoistenie úrazu v aute

 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik


 • proti poškodeniu, zničeniu alebo krádeži vozidla
 • finančné vyrovnanie v prípade totálnej škody krádežou alebo nárazom vozidla, či niektorou z vybraných živelných udalostí
 • uhradíme rozdiel, ktorý vzniká medzi obstarávacou cenou motorového vozidla, resp. všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase dojednania zmluvy a všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase vzniku poistnej udalosti
 • pre nové aj ojazdené motorové vozidlá do 3 500 kg
 • povinné zabezpečenie vozidla je imobilizér a alarm s blokovaním funkcií
 • platí na celom území Európy


 • pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu vodiča aj všetkých osôb prepravovaných v aute
 • poistná suma až 35 000 € pre motorové vozidlá
 • poistná suma až 10 000 € pre motocykle a štvorkolky
 • poistná suma sa v prípade vzniku poistnej udalosti delí počtom prepravovaných osôb
 • vhodné hlavne ak vozidlo striedavo vedie viacero vodičov
 • platí na celom území Európy
 • bez spoluúčasti


Rozsah pripoistenia platí pre tieto poistné udalosti

 • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • počas jazdy vozidla
 • pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • pri krátkodobých zastávkach vozidla, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho blízkosti v priestore určenom pre jazdu vozidla
 • pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.)
 • po dopravnej nehode alebo v blízkosti miesta nehody


Poistené motorové vozidlá musia spĺňať tieto podmienky

 • do 3,5 t celkovej hmosnosti, motocykle a štvorkolky, s maximálnym počtom sedadiel 9
 • vek nepresiahol 10 rokov
 • pridelené evidenčné číslo SR
 • dobrý technický stav vozidla s platnou technickou kontrolou
 • ak potrebujete pomoc a radu právnika pri ochrane svojich práv v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla
 • nonstop telefonická linka právneho poradenstva
 • v prípade dopravnej nehody v zahraničí, okrem právneho poradenstva poskytneme telefonické tlmočenie pri rokovaní s políciou alebo so svedkami dopravnej nehody
 • poistná suma až 35 000 €
 • platí pre poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska alebo Turecka, o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť policajný orgán alebo súd so sídlom v SR
 • bez spoluúčasti


Rozsah pripoistenia platí pre

 • bezplatné právne poradenstvo
 • úhradu potrebných finančných nákladov na presadzovanie oprávnených záujmov poistenej osoby (náhrada škody, trestné, priestupkové a správne právo, záväzkové právo, poistné právo)

Dokumenty

Máte záujem o havarijné poistenie KASKO?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás