W dobrom havarijné poistenie

pre automobily

Havarijné poistenie KASKO
benefity_22

Rozšírené základné krytie

benefity_5

Atraktívne pripoistenia

benefity_15

Zaujímavé zľavy pre každého

Výhody havarijného poistenia

Komplexná poistná ochrana vášho auta s asistenčnými službami.
Krytie škôd

na celom vozidle, jeho častiach alebo doplnkovej výbave

Možnosť

atraktívnych pripoistení bez spoluúčasti

Výber

zo štyroch spoluúčastí

Zľava

za vek vozidla a vek poistníka

Nadštandardné asistenčné služby

pre každého

Poisťujeme

aj individuálne dovezené motorové vozidlá

Platnosť

na celom území Európy

Zľava zo spoluúčasti

v prípade využitia zmluvných servisov

Ďalšie informácie o havarijnom poistení

Poistíme vám:

 • motorové vozidlá aj s doplňujúcou výbavou,
 • motorové vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti vrátane, s maximálne 9 sedadlami,
 • vozidlá ktoré nepresiahli vek 10 rokov.
Poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane doplňujúcej výbavy pri:
 • dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
 • pádoch alebo nárazoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
 • živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
 • zásahu cudzej osoby,
 • poškodení vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.


Krádež:

vlámaním alebo lúpežným prepadnutím celého motorového vozidla alebo jeho častí pripoistenej doplňujúcej výbavy

 • Krytie poškodenia a zničenia skla - okrem strešného okna do 100% výšky reálnych nákladov, spoluúčasť 5 %, min. 150 €.
 • Krytie poškodenia a zničenia batožiny – vecí osobnej potreby, detských doplnkov 200 €/1 vec a doplnkov na prepravu 500 €, kumulatívne 1 000 € bez spoluúčasti.
 • Krytie nákladov na náhradné vozidlo 30 €/deň, max 3 dni, bez spoluúčasti.
 • Finančná strata GAP na 1. rok (pre vozidlá do veku 2 rokov od dátumu prvej registrácie) v cene balíka.
 • odtiahnutie vozidla
 • ubytovanie až na 3 noci
 • náhradné vozidlo až na 5 dní

Môžete si vybrať niekoľko užitočných pripoistení:


Pripoistenie finančnej straty GAP 
 • proti poškodeniu, zničeniu alebo krádeži vozidla
 • finančné vyrovnanie v prípade totálnej škody krádežou alebo nárazom vozidla, či niektorou z vybraných živelných udalostí
 • uhradíme rozdiel, ktorý vzniká medzi obstarávacou cenou motorového vozidla, resp. všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase dojednania zmluvy a všeobecnou hodnotou motorového vozidla v čase vzniku poistnej udalosti
 • pre nové aj ojazdené motorové vozidlá do 3 500 kg
 • platí na celom území Európy


Pripoistenie nákladov na náhradné vozidlo 
 • krytie nákladov na náhradné vozidlo v limite 260 €
 • bez spoluúčasti


Pripoistenie sklo – vykúpenie spoluúčasti
 • preplatenie spoluúčasti v prípade výmeny poškodeného zasklenia motorového vozidla
 • limit plnenia je 600 € za dve poistné udalosti za jedno poistné obdobie
 • bez spoluúčastiDokumenty

Máte záujem o havarijné poistenie?

Môžete nás kontaktovať

Sme tu pre vás