Call Centrum:

Cestovné poistenie

k moru aj na hory

Cestovné poistenie

Online cestovné poistenie rýchlo a jednoducho

už vás delí len pár klikov

Krátkodobé cestovné poistenie

Dovolenkár, výletník alebo náhla služobná cesta? Naše krátkodobé poistenie pokrýva všetky závažné riziká.

Hlavné výhody

Výhodný variant „Rodina“

aj pre „nerodiny“ – 4 osoby bez príbuzenského vzťahu. S poisteným môže cestovať jedna dospelá osoba do 75 rokov a 2 deti do 18 rokov

Až do vysokého veku

poisteným môže byť osoba  do 75 rokov

Asistenčné služby

asistenčné služby 24 hodín denne v slovenskom alebo českom jazyku

Možnosť výberu z 3 balíkov

zvoľte si balík presne podľa vašich potrieb až na 90 dní pobytu v zahraničí

Územná platnosť

vyberte si Európu alebo Svet

Doplnkové balíky

pre Storno cesty alebo náklady Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike

Možnosť pripoistenia

pripoistiť si môžete rizikové športy, manuálnu prácu alebo už existujúce chronické ochorenia

Rýchle vybavenie online

cestovné poistenie si ľahko vybavíte na pár klikov online

Rôzne balíky podľa vašej potreby

Balíky poistenia / Poistné riziká S* M* L*
Liečebné náklady - poistná suma 100 000 € 150 000 € 350 000 €
Poistenie batožiny a dokladov -

Poistenie pre prípad úrazu -

Poistenie zodpovednosti za škodu -

Poistenie právnej pomoci
- -
Poistenie omeškania batožiny
- -
Poistenie technickej pomoci v zahraničí
- -
Poistenie storna cesty
- - -
Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby v SR
- - -

*Výšky poistných súm sú v jednotlivých balíkoch pri rôznych poistných rizikách rozdielne.

Nahlásenie poistnej udalosti

Máte záujem o cestovné poistenie?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás