Cestovné poistenie

krátkodobé aj celoročné cestovné poistenie W dobrom došli

Cestovné poistenie

Online cestovné poistenie rýchlo a jednoducho

Uzavretím cestovného poistenia s krytím Rodina automaticky poistíme 2 deti a ďalšieho dospelého mimo rodiny.

Krátkodobé cestovné poistenie W dobrom došli

Dovolenkár, výletník alebo náhla služobná cesta? Naše krátkodobé poistenie pokrýva všetky závažné riziká.

Hlavné výhody

Výhodný variant „Rodina“

aj pre „nerodiny“ – 4 osoby bez príbuzenského vzťahu. S poisteným môže cestovať jedna dospelá osoba do 75 rokov a 2 deti do 18 rokov

Až do vysokého veku

poisteným môže byť osoba  do 75 rokov

Asistenčné služby

asistenčné služby 24 hodín denne v slovenskom alebo českom jazyku

Možnosť výberu z 3 balíkov

zvoľte si balík presne podľa vašich potrieb až na 90 dní pobytu v zahraničí

Územná platnosť

vyberte si Európu alebo Svet

Doplnkové balíky

pre Storno cesty, poistenie COVID, alebo náklady Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike

Možnosť pripoistenia

pripoistiť si môžete rizikové športy, manuálnu prácu alebo už existujúce chronické ochorenia

Rýchle vybavenie online

cestovné poistenie si ľahko vybavíte na pár klikov online

Informácie súvisiace s COVID-19

Cestovné poistenie Wüstenrot kryje liečebné náklady v zahraničí spojené s ochorením COVID-19 v bezpečných krajinách. Pokiaľ sa už nachádzate v zahraničí a prejavia sa u vás príznaky akútneho ochorenia, ktoré si vyžadujú neodkladné liečenie, máte nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na liečbu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami.

V prípade, že cestujete do krajín, kam Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo Svetová zdravotnícka organizácia alebo obdobná inštitúcia neodporúča cestovať alebo odporúča tieto cesty odložiť, dojednajte si aj poistenie COVID, inak Vám nárok na poistné plnenie v prípade ochorenia na COVID-19 nevznikne.

Všetkým našim klientom odporúčame sledovať aktuálne informácie a odporúčania na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Rôzne balíky podľa vašej potreby

Balíky poistenia / Poistné riziká S* M* L*
Liečebné náklady - poistná suma 100 000 € 150 000 € 350 000 €
Poistenie batožiny a dokladov -

Poistenie pre prípad úrazu -

Poistenie zodpovednosti za škodu -

Poistenie právnej pomoci
- -
Poistenie omeškania batožiny
- -
Poistenie technickej pomoci v zahraničí
- -
K zvoleným balíkom si môžete pripoistiť:
Poistenie COVIDPoistenie storna cesty
✓        

Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby v SR*Výšky poistných súm sú v jednotlivých balíkoch pri rôznych poistných rizikách rozdielne.

Nahlásenie poistnej udalosti

Máte záujem o cestovné poistenie?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Potvrdenie o cestovnom poistení?

Potvrdenie vystavíme obratom a zašleme na Vašu e-mailovú adresu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Kontaktujte nás e-mailom na infopoistovna@wuestenrot.sk

Dokumenty

Sme tu pre vás