Poistenie podnikateľov

poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov vám pripravíme na mieru

Poistenie podnikateľov
benefity_12

Platné

na celom území SR

benefity_23

Možnosť získať

množstevnú zľavu

benefity_13

Pri priaznivom škodovom priebehu

vám podiel na zisku pripíšeme na váš účet

Výhody poistenia

Možnosť získať

atraktívne zľavy

Poistenie pre vašu firmu

pripravíme na mieru

Široká ponuka

poistení

Poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov

 • Poistenie nehnuteľností
 • Poistenie stavebných súčastí – bonus
 • Poistenie peňažnej hotovosti – bonus
 • Poistenie zariadenia
 • Poistenie zásob
 • Poistenie skla
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach prevzatých alebo zapožičaných
 • Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka nehnuteľnosti – bonus

Individuálne poistenie majetku

 • Poistenie nehnuteľného majetku
 • Poistenie zariadenia a zásob
 • Poistenie elektronických zariadení
 • Poistenie strojov a strojových zariadení

Poistenie súboru vozidiel (nad 5 vozidiel)

 • Havarijné poistenie
 • Povinné zmluvné poistenie

Stavebné poistenie

 • Poistenie stavieb a polyfunkčných budov na rôzne účely a počas všetkých etáp realizácie výstavby

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Všeobecná zodpovednosť za škodu
 • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľností
 • Zodpovednosť za škodu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Poistenie prepravy

 • Poistenie jednorazovej alebo paušálnej vnútroštátnej prepravy

Máte záujem o poistenie podnikateľov?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás