Poistenie straty zdroja príjmu

pre klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Poistenie straty zdroja príjmu

Poistenie straty zdroja príjmu sa dojednáva pre prípad straty zamestnania alebo pracovnej neschopnosti.

Výhody

  • Finančná pomoc počas nezamestnanosti poisteného trvajúcej viac ako 60 dní prostredníctvom úhrady pravidelných splátok úveru zo strany poisťovne počas obdobia 12 mesiacov
  • Finančná pomoc počas dlhodobej nepretržitej práceneschopnosti poisteného trvajúcej minimálne 60 dní, kedy poistovňa uhradí za poisteného maximálne 10 splátok úveru

Pre klientov ktorí

  • majú schválený stavebný úver alebo medziúver od Wüstenrot stavebnej sporiteľne
  • písomne požiadajú o zaradenie do poistenia
  • v kalendárnom roku začiatku poistenia dovŕšia najviac 55 rokov

Máte záujem o poistenie straty zdroja príjmu?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás