Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

poistite sa proti škodám spôsobeným vášmu zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti pre zamestnancov

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

vybavíte rýchlo a jednoducho

Výhody poistenia

Platné

na celom území  Európy

Možnosť získať

množstevnú zľavu

Poistíme vás

už za 26 € ročne

Pre všetkých zamestnancov

bez rozdielu

Kryjeme škody

až do výšky 14 000 €

Poistenie

aj pre vodičov z povolania

Rovnaké podmienky poistenia

aj pre štátnych zamestnancov

Možnosť pripoistenia

právnej ochrany

Možnosť uhradenia nákladov

za súdne a mimosúdne konania

Ďalšie informácie o poistení zodpovednosti pre zamestnancov pri výkone povolania

  • Možnosť pripoistenia právnej ochrany
  • Ak zamestnávateľ poruší Zákonník práce alebo iné pracovnoprávne predpisy, pripoistenie zabezpečí zamestnancovi ochranu a uplatňovanie jeho záujmov v oblasti pracovného práva

Pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z:

  • Pracovného pomeru
  • Štátnozamestnaneckého pomeru
  • Z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Máte záujem o poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás