Pripoistenie ku študentskému fondu

pre klientov študentského pôžičkového fondu

Pripoistenie ku študentskému fondu

Klienti Študentského pôžičkového fondu, získajte poistnú ochranu pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom či pre prípad smrti.

Výhody poistenia pre prípad smrti a úrazové poistenie

Kvalitná poistná ochrana
Aj pre prípad trvalých následkov spôsobených úrazom
Bez vyplňovania návrhu poistnej zmluvy
Bez ocenenia individuálneho rizika

Podmienky

  • Poistenie je určené pre klientov Študentského pôžičkového fondu

Máte záujem o pripoistenie ku študentskému fondu?

Môžete nás kontaktovať

Súvisiace informácie

Sme tu pre vás