Call Centrum:

Prémiové stavebné sporenie

stavebné sporenie s W-prémiou

benefity_9

Garantovaná W-prémia vo výške 6,2 % z každoročného vkladu* pri dobe sporenia 9 rokov

benefity_11

Základné úročenie 0,3 % p.a.

benefity_23

Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

Výhody Prémiového stavebného sporenia

Využite výhodné zhodnotenie vašich financií a vytvorte si dôležitú finančnú rezervu.
Atraktívne zhodnotenie vkladov
 • 0,3 % p. a. základné úročenie 
 • W-prémia až 6,2 % z každoročného vkladu* pri dobe sporenia 9 rokov
Základné úročenie vkladov 0,3 % každoročne
 • pri produkte bez dohodnutej doby sporenia
 • pri produktoch s dohodnutou dobou sporenia na 3, 6 alebo 9 rokov


W-prémia len od nás
 • 0,7 % z každoročného vkladu pri produkte s dohodnutou dobou sporenia na 3 roky
 • 2,7 % z každoročného vkladu* pri produkte s dohodnutou dobou sporenia na 6 rokov
 • 6,2 % z každoročného vkladu* pri produkte s dohodnutou dobou sporenia na 9 rokov
Štátna prémia
 • 2,5 % z ročného vkladu, max. 70 eur v prípade uzatvorenia zmluvy v 1. polovici kalendárneho roka
 • v prípade uzatvorenia zmluvy v 2. polovici kalendárneho roka max. polovica z nárokovateľnej časti štátnej prémie
Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

v závislosti od výšky ročného vkladu na účet stavebného sporenia

 • pri vklade 600 eur až 1 199 eur zľava vo výške 50 %
 • pri vklade 1 200 eur a viac zľava vo výške 100 %
Benefit pre deti Krôčik

v prípade stavebného sporiteľa vo veku do 18 rokov, možnosť získať zdarma:

 • poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
 • poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia
Benefit cestovné poistenie

možnosť získať benefit vo forme cestovného poistenia v prípade realizácie vkladu na účet stavebného sporenia min. 40 €

Možnosť získať garantovaný a výhodný stavebný úver

bez poplatku za jeho poskytnutie s fixným úrokom už od 3 % p. a. a fixnou mesačnou splátkou počas celej doby jeho splatnosti

* V posledných dvoch kalendárnych rokoch pri produkte s dohodnutou dobou sporenia 6 rokov a v posledných troch kalendárnych rokoch pri produkte s dohodnutou dobou sporenia 9 rokov je max. vklad na zmluvu o stavebnom sporení pre výpočet W-prémie 5 000 € pre každý z  kalendárnych rokov. Vklady prevyšujúce sumu 5 000 € v týchto kalendárnych rokoch sa úročia základnou úrokovou sadzbou.

Vypočítajte si, koľko nasporíte s Prémiovým stavebným sporením vo Wüstenrote

Mesačný vklad: 100 

10

300

Doba sporenia: 6 rokov

Žiadna

9 rokov

Za 1 rok celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 2 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 4 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 5 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 3 roky celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:
Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:

Porovnajte s konkurenciou

Za 6 rokov celkovo nasporíte:
Štátna prémia:
Váš vklad:
Úroky:

Máte záujem o stavebné sporenie?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Časté otázky a odpovede

Ak zarábate viac ako cca 1 300 eur mesačne v hrubom, nebudete mať nárok na štátnu prémiu. Štátnu prémiu získa len ten, kto nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Vzťahuje sa to na poskytnutie štátnej prémie za rok 2019, a to aj na "staré" zmluvy uzavreté pred 1.1.2019.

Znamená to, že štátnu prémiu bude možné použiť len na stavebný účel. Novela zákona o stavebnom sporení ruší inštitút tzv. priateľských sporiteľov, ktorí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia nasporenej sumy. Prostriedky nasporené v stavebnom sporení spolu s pridelenými štátnymi prémiami ste si tak mohli po 6 rokoch vybrať a ľubovoľne použiť. Po novom, bude potrebné zdokladovať účel využitia prostriedkov, inak budete musieť štátnu prémiu vrátiť. Poskytnutie štátnej prémie bude podmienené tým, že sa prostriedky použijú len na stavebné účely. Zrušenie priateľských sporiteľov je platné pre všetky zmluvy uzatvorené po 31.12.2018.

Ak si uzatvoríte nové stavebné sporenie v druhej polovici roka a vložíte napríklad 2 800 € potrebných na získanie plnej štátnej prémie, štát vám za tento rok pridelí maximálne ½ plnej štátnej prémie.

Sme tu pre vás