Call Centrum:

Stavebné sporenie

využite jedinečné výhody W-bonusu, ktoré získate len od nás

W-bonus len od Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Garantované výhodné úročenie počas celej doby sporenia

Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

Výhody stavebného sporenia

Využite výhodné zhodnotenie vašich financií a vytvorte si dôležitú finančnú rezervu.
Zhodnotenie vkladov až 6 % v prvom roku sporenia

v prípade splnenia podmienok na získanie štátnej prémie

 • 2,5 % štátna prémia, max. 70 eur 
 • W-bonus 3,5 % v prvom roku sporenia
W-bonus len od nás
 • Základné úročenie 1,5 % p. a.
 • Extra bonus 2 % na vklady v prvom roku sporenia do 2 800 eur
Garancia úročenia

garancia úročenia 1,5 % p. a. počas druhého až šiesteho roka sporenia

Bez rizika

zákonná ochrana vkladov až do výšky 100 000 eur

Možnosť získať garantovaný a výhodný stavebný úver

bez poplatku za jeho poskytnutie s fixným úrokom už od 3 % p. a. a fixnou mesačnou splátkou počas celej doby jeho splatnosti

Výhody pre našich verných klientov
 • Bez poplatku za vedenie sporiteľského účtu v prvom roku sporenia
 • So zvýhodneným poplatkom za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení
Až 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu

v závislosti od výšky ročného vkladu na účet stavebného sporenia

 • pri vklade 600 eur až 1 199 eur zľava vo výške 50 %
 • pri vklade 1 200 eur a viac zľava vo výške 100 %

Podmienky získania výhod pre verných klientov

 • Dovŕšený minimálne 6-ročný cyklus na pôvodnej sporiteľskej zmluve
 • Na pôvodnej zmluve nebol pridelený medziúver, ani stavebný úver
 • Minimálny vklad na zmluve k 31.12. v roku uzatvorenia vo výške 300 €

Vypočítajte si svoje sporenie

Mesačný vklad: 130 

20

240

Doba sporenia: 6 rokov

3 roky

8 rokov

Celkovo nasporíte

12 798,92

Váš vklad

11 880

Štátna prémia

594

Úroky

319,91

Máte záujem o stavebné sporenie?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Časté otázky a odpovede

Ak zarábate viac ako cca 1 300 eur mesačne v hrubom, nebudete mať nárok na štátnu prémiu. Štátnu prémiu získa len ten, kto nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Vzťahuje sa to na poskytnutie štátnej prémie za rok 2019, a to aj na "staré" zmluvy uzavreté pred 1.1.2019.

Znamená to, že štátnu prémiu bude možné použiť len na stavebný účel. Novela zákona o stavebnom sporení ruší inštitút tzv. priateľských sporiteľov, ktorí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia nasporenej sumy. Prostriedky nasporené v stavebnom sporení spolu s pridelenými štátnymi prémiami ste si tak mohli po 6 rokoch vybrať a ľubovoľne použiť. Po novom, bude potrebné zdokladovať účel využitia prostriedkov, inak budete musieť štátnu prémiu vrátiť. Poskytnutie štátnej prémie bude podmienené tým, že sa prostriedky použijú len na stavebné účely. Zrušenie priateľských sporiteľov je platné pre všetky zmluvy uzatvorené po 31.12.2018.

Ak si uzatvoríte nové stavebné sporenie v druhej polovici roka a vložíte napríklad 2 800 € potrebných na získanie plnej štátnej prémie, štát vám za tento rok pridelí maximálne ½ plnej štátnej prémie.

Sme tu pre vás