W dobrom život senior

Rizikové životné poistenie pre zdravie a dôchodok

Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
benefity_22

Spravodlivá cena

podľa veku klienta

Vhodné pre seniorov

výstupný vek až 80 rokov

Bez skúmania

zdravotného stavu

Výhody rizikového životného poistenia W dobrom život senior

Výška a skladba poistného krytia

jednoduché dojednanie - 1 balík poistenia

Cena za poistenie

spravodlivo nastavená podľa veku klienta

Poistenie nevyhnutnej opatery

v rámci poistenia

Poistenie hospitalizácie z dôvodu úrazu s rekonvalescenciou

dvojnásobok v prípade pobytu na JIS/ARO/OAIM

Ďalšie informácie


Riziká
Poistné sumy
Smrť s konštantnou poistnou sumou
1 000 €
Smrť spôsobená úrazom
3 000 €
Smrť spôsobená úrazom v dôsledku dopravnej nehody
10 000 €
Trvalé následky úrazu s progresiou 400 %
6 000 €
Denná dávka nevyhnutného liečenia úrazu
5 €
Denná dávka za hospitalizáciu v dôsledku úrazu s rekonvalescenciou
5 €
Nevyhnutná opatera v dôsledku úrazu
6 000 €


Máte záujem o rizikové životné poistenie W dobrom život senior ?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás