Call Centrum:

W - komplex

rizikové životné poistenie pre celú rodinu nabitý 19-timi životu potrebnými vitamínmi

Variabilný výber

z 19 poistení

Už od 5 eur

mesačne

Dojednanie kritických chorôb

aj bez ocenenia zdravotného stavu

Výhody rizikového životného poistenia W - komplex

Životné poistenie s 19 poistnými rizikami, ktorým zabezpečíte sebe aj svojej rodine životnú pohodu.
Cenovo výhodné poistenie

aj pre účely zabezpečenia úveru

Vlastným poistením získate

ako bonus poistné krytie pre vaše deti

Dojednanie všetkých poistení

v jednej zmluve

Výber poistnej ochrany

podľa vlastných potrieb

Zľavy z ročného poistného

až do výšky 10 %*

Celoročné cestovné poistenie

zdarma*

Zdravotné asistenčné služby

zdarma*

* v závislosti od výšky poistného

Vybrať si môžete z 19 poistných rizík

 • s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou,
 • poistné krytie pre dieťa pokračuje vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného v prípade úmrtia.
 • unikátne členenie kritických chorôb na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné,
 • vyberiete si preferované poistenie (neplatíte za celú skupinu kritických chorôb),
 • poistné plnenie pri kritickej chorobe môže byť vyplatené viackrát,
 • nové kritické choroby.
 • jednorazová výplata,
 • vyplácanie mesačnej renty pri invalidite,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity.
 • pre prípad trvalých následkov úrazu,
 • pre prípad úmrtia spôsobeného úrazom.
 • počas liečenia úrazu,
 • za hospitalizáciu s plnením počas rekonvalescencie, počas pracovnej neschopnosti.
 • v dôsledku choroby alebo úrazu

Nahlásenie poistnej udalosti

Máte záujem o rizikové životné poistenie W - komplex?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás