Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením?

11. 10. 2023

Škodových udalostí spôsobených živlami je v prípade poistenia majetku najviac.

 

Poistné udalosti v dôsledku živlov tvoria najväčší podiel z celkového počtu hlásených udalostí z poistenia majetku. Tento rok za prvých 9 mesiacov tvorili v poisťovni Wüstenrot viac ako 70 %. Ako majú postupovať ľudia, ktorým zemetrasenie poškodilo nehnuteľnosť alebo zariadenie domácnosti? 

Poisťovňa Wüstenrot eviduje v dôsledku zemetrasenia na východnom Slovensku poistné udalosti najmä v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné, no hlásené sú aj z okresu Bardejov a Stropkov. Ide najmä o poškodenie omietky, popraskanie muriva a spadnuté komíny na poistených nehnuteľnostiach, ako aj škody na hnuteľných veciach. V súvislosti s nedeľňajším zemetrasením bola poisťovni nahlásená aj škoda na motorovom vozidle, kedy v dôsledku pádu muriva zo susedného domu došlo k poškodeniu karosérie a čelného skla. V najbližších dňoch budú hlásenia s najväčšou pravdepodobnosťou ešte pribúdať.

Ako postupovať po škodovej udalosti?

„Je dôležité, aby klienti poistnú udalosť bezodkladne nahlásili a nevyhadzovali poškodený majetok, kým príde spôsobené škody zdokumentovať odborník poisťovne. Od klienta poisťovňa žiada podrobný popis poškodenia a informácie o predpokladanom poškodení statiky nehnuteľnosti. Je dobré, ak klienti po škodovej udalosti myslia aj na svojpomocnú fotodokumentáciu, v rámci ktorej je potrebné dôkladne zaznamenať vzniknuté škody – v prípade nehnuteľnosti z väčšej diaľky a následne urobiť aj detailnejšie zábery,“ uvádza riaditeľka Úseku underwritingu a likvidácie Jana Kuchtová.

Poisťovni pomôžu tiež fotografie nehnuteľnosti, domácnosti, okrasnej záhrady či plotov pred ich poškodením. V prípade zariadenia domácnosti a elektrospotrebičov sú pre poisťovňu užitočné nadobúdacie doklady k poškodeným veciam, no nie sú nevyhnutné. Rovnako platí že klient by mal urobiť všetko preto, aby svoj majetok chránil a preto, ak by hrozilo, že by mohla vzniknúť väčšia škoda jeho nečinnosťou, mal by sa postarať v rámci svojich možností o minimalizáciu následkov škôd.

Podpoistenie spôsobí nepríjemnosti nielen v prípade totálnej škody

Poisťovňa upozorňuje klientov, že pri poistení majetku – nehnuteľnosti aj domácnosti, je dôležité, aby mali nastavené adekvátne poistné sumy a v prípade škody tak nedostali nižšie poistné plnenie. To môže predstavovať problém predovšetkým pri totálnych škodách, ktoré nastali aj v dôsledku zemetrasenia na východnom Slovensku.

V prípade, že poistná suma nezodpovedá reálnej hodnote nehnuteľnosti či majetku, teda je podpoistená, pri škodovej udalosti je poistné plnenie znížené v rovnakom pomere ku škode, ako je poistná suma k skutočnej hodnote poisteného majetku.Nižšie poistné sumy sú pre mnohých nešťastným riešením, ako ušetriť. Najmä pri škodách väčšieho rozsahu, ako sú momentálne spadnuté múry, strechy alebo narušená statika, a totálnych škodách, kedy je nehnuteľnosť potrebné zbúrať, sa klienti v konečnom dôsledku len sami pripravia o väčšiu sumu peňazí. Napríklad, ak je v zmluve uvedená poistná suma nižšia o 30 %, než je skutočná hodnota nehnuteľnosti, pri škodovej udalosti aj poisťovňa vyplatí o 30 % nižšie plnenie. Čo predstavuje pri škodách v desiatkach tisícok eur značný problém,“ vysvetľuje Jana Kuchtová.

Ak si klient neaktualizoval poistnú sumu viac ako 1 rok, má svoje bývanie s najväčšou pravdepodobnosťou podpoistené. Klient sa podpoisteniu svojho majetku môže vyhnúť dvomi spôsobmi. Akceptovať navýšenie poistného krytia zo strany poisťovne, tzv. indexáciu, alebo si nechá prehodnotiť poistnú sumu na základe vlastného záujmu.

Sme tu pre vás