Infarkt myokardu aj cievnu mozgovú príhodu hlásia častejšie muži

16. 08. 2023

Približne tretinu týchto poistných udalostí eviduje poisťovňa v letných mesiacoch.

Podľa údajov poisťovne Wüstenrot sa poistné udalosti v súvislosti s infarktom myokardu a cievnej mozgovej príhody týkajú zväčša mužov. Tvoria viac ako tri pätiny týchto prípadov. Životné poistenie vo Wüstenrot kryje kritické ochorenia bez uplatnenia čakacích dôb hneď po dojednaní zmluvy.   

Infarkt myokardu aj cievna mozgová príhoda patria medzi kritické choroby s možnými vážnymi následkami. Podľa poistných udalostí, ktoré poisťovňa eviduje, postihujú častejšie mužov než ženy, čo potvrdzuje slovenské štatistiky. „V posledných piatich rokoch je zhruba jedna tretina prípadov hlásená v priebehu letných mesiacov, teda od júna do augusta. Rozdiel v počte klientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu a infarkt myokardu je nízky, na úrovni necelých 13 percent,“ vysvetľuje riaditeľka Úseku likvidácie a underwritingu Jana Kuchtová.

Horúčavy počas letných mesiacov môžu predstavovať vyššie riziko vzniku infarktu alebo mozgovej porážky. V rámci prevencie je preto dôležité dodržiavať pitný režim, ktorý je potrebné strážiť predovšetkým u starších ľudí, a klimatizáciu v miestnostiach či aute používať len mierne. Rozdiel by v porovnaní s vonkajšou teplotou nemal byť väčší ako 5 stupňov Celzia.

„Pred kritickými ochoreniami chráni životné poistenie, ktoré kryje aj infarkt myokardu a mozgovú cievnu príhodu, ak ich klient nemal diagnostikované už v čase uzatvárania zmluvy. Poisťovňa Wüstenrot ako prvá na trhu navyše zrušila čakacie doby v prípade všetkých kritických ochorení, takže klienti sú chránení prakticky okamžite po uzatvorení poistenia,“ dodáva Kuchtová.

Sme tu pre vás