Call Centrum:

Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch

10. 06. 2021

Extrémne prejavy počasia dopadajú aj na štruktúru poistných udalosti 

 

Škody na nehnuteľnostiach spôsobené lokálnymi živlami sú čoraz nepredvídateľnejšie. A počet poistných udalostí, za ktoré môžu výkyvy počasia, sa medziročne mení neraz v desiatkach percent. Príčinou sú prejavy zmeny klímy, ktoré sa nevyhýbajú ani Slovensku. 

Za poslednú dekádu sa z roka na rok mení štruktúra škôd, ktoré na obydliach spôsobuje vyčíňanie živlov. Vychádza to z analýzy poistných udalostí nahlásených od roku 2010 poisťovni Wüstenrot. Najvýraznejšie výkyvy vidieť pri krupobití. Pri tomto živle sa začínajú takmer pravidelne striedať extrémne škodové a naopak skoro bezproblémové roky.

„Ak sa pozrieme na škody krupobitím, tak za poslednú dekádu možno vidieť jednotlivé medziročné zmeny v desiatkach percent. Navyše, posledných päť rokov sú medziročné výkyvy čoraz výraznejšie. To z dlhodobého hľadiska nie je štandardné a plnohodnotne to ilustruje dopady klimatickej zmeny na Slovensko.“ vysvetľuje Zuzana Adamcová, analytička skupiny Wüstenrot.

Len pre ilustráciu medziročných zmien analytička uviedla vývoj za posledné tri roky. V roku 2018 klesol počet škôd krupobitím viac ako desaťnásobne v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2019 počet škôd zas narástol pätnásťnásobne a minulý rok pre zmenu opäť drasticky klesol.

Okrem krupobitia extrémne výkyvy vidieť aj pri škodách spôsobených víchricami. Rekordne škodovým obdobím sa stal rok 2017, kedy počet nahlásených škôd stúpol medziročne bol o 157 percent vyšší ako priemer za posledných desať rokov. Nasledujúci rok klesol na štandardnú úroveň a v roku 2019 sa počet škôd opäť zdvojnásobil.

„Porovnateľný trend badať pri poistných udalostiach spojených so snehom alebo námrazou. Od roku 2016 už je bežné, že evidujeme medziročné nárasty a poklesy počtov hlásených škôd v desaťnásobkoch,“ pokračuje Zuzana Adamcová.

Jediným živlom, pri ktorom za posledných päť rokov možno hovoriť o konkrétnom trende sú atmosférické zrážky. V ich prípade poisťovňa eviduje postupný nárast počtu nahlásených škôd.

Práve krupobitie, víchrice, sneženie, povodne a atmosférické zrážky predstavujú výkyvy počasia, ktoré súvisia so zmenou klímy a zároveň sú dobre badateľné v štatistikách jednotlivých poisťovaní pri škodách na majetkoch obyvateľov Slovenska.

Na rozdiel napríklad od lokálneho extrémneho sucha, ktoré v štatistikách komerčných poisťovní orientovaných na fyzické osoby nebadať. To však neznamená, že tieto dopady zmeny klímy na Slovensku neprebiehajú,“ uzatvára analytička Wüstenrot.Kontakt pre médiá: Tomáš Ferenčák, e-mail: media@wuestenrot.sk, +421 915 762 406

Sme tu pre vás