Na Slovensku umiera v dôsledku nadmerného užívania alkoholu čoraz viac ľudí

05. 12. 2022

V porovnaní s minulým rokom evidujeme aj vyššie percento Slovákov do 45 rokov s cirhózou pečene.

 

Napriek tomu, že alkohol a zdravotné komplikácie, ktoré spôsobuje, patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí vo svete, holduje mu čoraz viac Slovákov. Podľa údajov poisťovne Wüstenrot sa tento nárast v porovnaní s minulým rokom javí vyšší približne o 15 percent. 

Nadmerné užívanie alkoholu má na Slovensku stále stúpajúcu tendenciu a už v minulom roku bola naša priemerná ročná spotreba alkoholických nápojov vyššia, než je európsky priemer. Svetová zdravotnícka organizácia v tejto súvislosti pravidelne upozorňuje na zdravotné riziká, smrť, ale aj násilné správanie ľudí na celom svete.

Nárast počtu úmrtí Slovákov, ktorý nadmerne užívali alkohol, poisťovňa zaznamenala už počas pandemických rokov. „Percento úmrtí klientov na ochorenia súvisiace s nadmerným užívaním alkoholu stúplo. V porovnaní s minulým rokom 2021 sa nárast úmrtí v dôsledku nadmerného užívania alkoholu javí približne vo výške 15 percent. Vo zvýšenej miere ide o takzvaných starých alkoholikov, ktorých stav sa počas pandémie zhoršil,“ vysvetľuje Dušan Šrámek, vedúci oddelenia underwritingu a likvidácie v životnom poistení z Wüstenrotu.

Nielenže čoraz viac Slovákov podľahne zdravotným komplikáciám v dôsledku nadmerného pitia, ale z dát, ktoré poisťovňa eviduje, vyplýva, že rastie aj počet pomerne mladých ľudí, ktorým diagnostikovali cirhózu pečene. „V približne rovnakom rozsahu 15 percent sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom javí aj nárast počtu relatívne mladých Slovákov od 30 do 45 rokov s cirhózou pečene. U týchto klientov sa alkoholizmus rozvinul len v nedávnom období. S cirhózou pečene následne súvisia aj ďalšie zdravotné komplikácie či úmrtia,“ pokračuje Dušan Šrámek.

Užívanie alkoholu sa nevypláca ani v prípade poistenia, pretože poisťovne berú túto skutočnosť vždy do úvahy. Pri akejkoľvek poistnej udalosti, pri ktorej bol prítomný alkohol či iné omamné látky, je poistné plnenie krátené a klientovi bude uhradená nižšia suma. „Poisťovňa môže krátiť poistné plnenie podľa toho, v akej miere sa alkohol podieľal na samotnom vzniku poistnej udalosti. Napríklad v prípade smrti poisťovňa primerane a podľa okolností prípadu zníži vyplácanú poistnú sumu, ak k úmrtiu poisteného došlo v dôsledku požitia alkoholu či účinkom omamných alebo toxických látok,“ dodáva Šrámek za Wüstenrot.

Aké sú varovné signály pri nadmernom užívaní alkoholu? 

Nadmerným pitím alkoholu človek ohrozuje svoje fyzické zdravie, psychiku, rodinné vzťahy, svoje pracovné miesto a často dochádza aj k problémom so zákonom. Okrem spomínanej cirhózy pečene je príčinou vzniku nádorových ochorení, cukrovky, zápalom pankreasu, alkoholovej hepatitídy, srdcovo-cievnych ochorení alebo rôznych psychických problémov.

Pri ignorovaní varovných signálov sa môže rozvinúť alkoholizmus, kedy človek už stráca akúkoľvek kontrolu nad pitím alkoholu a následky môžu byť devastačné. Príznaky problému s alkoholu by rodina a priatelia nemali prehliadať, práve naopak, s dotyčným by mali otvorene komunikovať, prípadne ho naviesť k tomu, aby vyhľadal pomoc.

Ktoré znaky si všímať?

  • Alkohol zasahuje do pracovných povinností a rodinného života.
  • Človek si vypije aj napriek zdravotným problémom, ktoré sa uňho požívaním alkoholu môžu zhoršiť.
  • Alkohol sa stáva riešením v stresových a náročných situáciách.
  • Človeku sa nedarí prestať s pitím alkoholu aj napriek opakovaným pokusom.
  • Objavujú sa menšie výpadky pamäte.
  • Človek si vypije aj napriek tomu, že vie, že bude šoférovať alebo ho čakajú iné povinnosti, pri ktorých je alkohol nepovolený alebo predstavuje riziko.
  • Človek potrebuje vypiť väčšie množstvo alkoholu, aby dosiahol rovnakú opitosť ako kedysi.
  • Sociálny život je takmer vždy sprevádzaný pitím alkoholu alebo si človek vypije už aj sám.

Sme tu pre vás