Počasie spôsobilo škody v desiatkach tisíc eur

10. 08. 2023

Krupobitím najviac utrpeli Slováci na východnom Slovensku.

 

Daždivé počasie spolu s krupobitím a silným vetrom spôsobuje v priebehu posledných týždňoch škody na majetku naprieč celým územím Slovenska. Poisťovňa Wüstenrot eviduje najviac škôd v dôsledku krupobitia aj prívalových zrážok na východnom Slovensku, najmä v oblasti Zemplínskej Šíravy. Upozorňuje, že škody na karosérii často nie sú na prvý pohľad viditeľné a radí, na koho sa obrátiť.

Poisťovňa predpokladá, že hlásené poistné udalosti budú v najbližších dňoch ešte pribúdať a odporúča klientom, aby so vzniknutými škodami oboznámili poisťovňu čo najskôr. Zabránia tým nárastu rozsahu škôd a urýchlia proces likvidácie svojej poistnej udalosti. Je dôležité, aby klienti akúkoľvek poistnú udalosť bezodkladne nahlásili, nevyhadzovali poškodený majetok a mysleli na fotodokumentáciu, kým príde spôsobené škody zdokumentovať odborník poisťovne. Vo väčšine z nahlásených škôd klienti zatiaľ nepredložili tiež doklady za opravu, poisťovňa Wüstenrot však odhaduje, že vzniknuté škody sa pohybujú rádovo v desiatkach tisíc eur.

Škody na majetku spôsobené krupobitím

Len v dôsledku krupobitia eviduje poisťovňa Wüstenrot v uplynulom období hlásených 48 poistných udalostí, pri ktorých boli poškodené motorové vozidlá, prípadne iný poistený majetok. Najčastejšie ide o poškodenia skiel a karosérie, pričom náklady na opravu karosérie sa štandardne v závislosti od rozsahu poškodenia pohybujú v tisíckach eur, nie zriedka však aj nad 10 000 eur. V prípade poškodenia skiel sú náklady vo výške stoviek až tisícok eur.

„Poškodenia vzniknuté krupobitím nie sú na karosérii motorového vozidla častokrát na prvý pohľad celkom viditeľné, preto sa obhliadky realizujú v špecializovaných, tzv. PDR (paintless dent repair) servisoch, ktoré disponujú potrebnou technikou pre detekciu poškodení a ich následnú opravu. Pri nahlásení poistnej udalosti poisťovňa odporučí klientovi, kde má takýto špecializovaný servis v príslušnej lokalite prevádzku. Pri poškodení čelného skla môže klient navštíviť akýkoľvek servis, ktorý je schopný sklo vymeniť. Samozrejme, aj v tomto prípade musí byť poškodenie riadne zdokumentované,“ vysvetľuje vedúci Oddelenia underwritingu a likvidácie v neživotnom poistení Vladimír Jakúbek.

V prípade prívalových dažďov sú najpočetnejšie poškodenia garáží, pivníc a striech

Poškodenia v prípade prívalových dažďov a záplav sa spravidla týkajú aj motorových vozidiel, ktoré majú klienti kryté z havarijného poistenia, no početnejšie poistné udalosti eviduje Wüstenrot v prípade poistenia bývania. Najčastejšie ide spravidla o zatopenie garáži a pivníc, kde následne dochádza aj k poškodeniu ďalšieho majetku klientov, no poškodenie sa týkajú aj striech a obvodových stien.

„Poškodenia nehnuteľnosti nemusia vzniknúť len v dôsledku záplavy, ale aj v dôsledku pôsobenia atmosférických zrážok, kedy voda v dôsledku prudkého a výdatného dažďa vnikne alebo presiakne cez strechu, obvodové steny, dvere, okná alebo iné stavebné súčasti nehnuteľnosti. Upozorňujeme klientov, aby v čase výstrahy prívalových dažďov skontrolovali, či sú okná a dvere dostatočne uzavreté a vyhli sa tak zbytočným problémom pri prípadnej likvidácii poistnej udalosti,“ dodáva Jakúbek.

Sme tu pre vás