Call Centrum:

Prémiové stavebné sporenie umožní získať viac každému

15. 10. 2019

Prémiové stavebné sporenie umožní získať viac každému

Nové stavebné sporenie s W-prémiou znamená bezpečnú investíciu s garantovaným ročným výnosom až do 9 %, a to aj v prípade nestability finančných trhov.

Bratislava, 15. októbra 2019 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., prináša od 15.10.2019 nové formy sporenia, resp. bezpečného  investovania s garantovaným výnosom  a s možnosťou širokého  využitia nasporenej sumy,  a to nielen na bývanie. Svoje portfólio rozširuje o štyri nové sporivé produkty:

  • prémiové stavebné sporenie bez dohodnutej doby sporenia,
  • prémiové stavebné sporenie s dohodnutou dobou sporenia 3 roky,
  • prémiové stavebné sporenie s dohodnutou dobou sporenia 6 rokov a
  • prémiové stavebné sporenie s dohodnutou dobou sporenia 9 rokov.

Súčasťou uvedených produktov je možnosť získať štátnu prémiu 2,5 % z vkladov (max. zo sumy 2 800 €/zmluvu, ak klient spĺňa legislatívne podmienky nároku na štátnu prémiu). Klient, ktorý uprednostní uzavretie stavebného sporenia na dobu neurčitú, môže získať zmluvu bez poplatkov za uzatvorenie, vedenie účtu, ročný výpis, aj bez poplatku za zrušenie zmluvy. Produkty s dohodnutou dobou sporenia na 3, 6 alebo 9 rokov je možné dojednať za jednotný poplatok za uzavretie zmluvy vo výške 20 € a so základným úročením 0,3 % p.a. K úroku získa každý klient (bez vekového či príjmového obmedzenia) tzv. W-prémiu. Tá predstavuje pri prémiovom stavebnom sporení dohodnutom na 3 roky 0,7 % z ročného vkladu (spolu získa klient od Wüstenrotu 1 % ročne), v prípade produktu  s dohodnutou dobou sporenia 6 rokov je vo výške 2,7 % (s úrokom spolu 3 % ročne) a pri dohodnutej dobe sporenia 9 rokov dosahuje výška W-prémie až 6,2 % (spolu zúročenie až 6,5 %), a to s garanciou počas každého kalendárneho roka do uplynutia dohodnutej doby sporenia. Spolu so štátnou prémiou tak klient môže svoje vklady ročne zhodnotiť  o  2,8  %  pri  sporení  bez  viazanosti,  o  3,5  %  pri 3-ročnom,  o  5,5  %  pri  6-ročnom a dokonca až o 9 % pri 9-ročnom prémiovom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni.

Bezpečná investícia s ochranou vkladov až do výšky 100-tisíc eur a s garantovaným výnosom až do 9 % je ponuka, akú klienti nájdu len u nás. Vďaka W-prémii sa stavebné sporenie oplatí aj klientom bez nároku na štátnu prémiu. Klient  u nás aj pri mesačnom  vklade napr. 100 € (1 200 €/rok) môže získať viac, než by získal  vo forme štátnej prémie. A to bez rizika z investovania (vieme, že fondy v dnešnej situácii na trhoch už nesú riziko záporných výnosov) a s možnosťou následného získania výhodného úveru na bývanie. To všetko sú dôvody, pre ktoré má zmysel využiť ponuku prémiového stavebného sporenia,“ povedal Lukáš Bertók, riaditeľ Úseku marketingu a vývoja produktov Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s.

Navyše, ak je ako majiteľ zmluvy uvedené neplnoleté dieťa, Wüstenrot poskytuje aj na týchto nových produktoch prémiového stavebného sporenia benefit sporenia Krôčik, teda dvojakú poistnú ochranu dieťaťa zdarma. Takisto môže klient, ktorý si uzatvorí niektorý z nových produktov, požiadať o poskytnutie medziúveru alebo prijať pridelenie stavebného úveru, keď mu vznikne nárok.

Hlavné benefity prémiového stavebného sporenia vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni:

  • nominálne zhodnotenie vkladov až do 9 % (základný úrok + W-prémia + štátna prémia),
  • atraktívna každoročná W-prémia (až do 6,2 % z vkladov daného roka) a úrok 0,3 % p.a.,
  • garancia atraktívneho výnosu bez ohľadu na vývoj situácie na finančných trhoch,
  • zľava až 100 % z poplatku za vedenie sporiteľského účtu (podľa výšky ročného vkladu),
  • možnosť získania výhodného a garantovaného stavebného úveru.

Sme tu pre vás