V prípade boreliózy a kliešťovej encefalitídy chráni poistenie

17. 07. 2023

Výskyt kliešťov na Slovensku narastá. Infekcie, ktoré prenášajú, patria medzi kritické choroby.

 

Vplyvom otepľovania narastá na území Slovenska výskyt kliešťov a zároveň každoročne stúpa počet infikovaných kliešťovou encefalitídou. Infekcie, ktoré prenášajú kliešte patria v poisťovniach medzi kritické choroby. Ako najjednoduchšie chrániť pred rizikami aj deti?  

Výskyt kliešťovej encefalitídy má na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) bol pre Slovákov minulý rok, čo sa týka prípadov tohto infekčného ochorenia, rekordný. Vzhľadom na to, že následky kliešťovej encefalitídy, a rovnako aj lymskej boreliózy, môžu vyžadovať dlhodobú liečbu, obe ochorenia radia poisťovne medzi kritické choroby.

„Uvedomujeme si stúpajúci výskyt aj závažnosť následkov, ku ktorým môže viesť borelióza alebo kliešťová encefalitída. V najhorších prípadoch môžu infikovaných vyradiť z bežného života na celé mesiace, preto sú zaradené na zozname kritických chorôb,“ vysvetľuje riaditeľ Úseku vývoja produktov Patrik Klimko z poisťovne Wüstenrot. „Infekcie, ktoré prenášajú kliešte predstavujú rovnaké riziko aj pre deti, preto ak majú krytú boreliózu a kliešťovú encefalitídu rodičia, automaticky bez potreby ich uvádzania na poistnej zmluve, sú pred rizikami chránené všetky ich deti – aj adoptované,“ dodáva.

Čo zvážiť pri poistení kritických chorôb? 

Poistenie kritických chorôb chráni v prípade diagnostikovania skupiny často sa vyskytujúcich ochorení ako sú srdcovo-cievne problémy, rakovina, mozgová porážka, autizmus, celiakia, ochrnutie a desiatky ďalších. „Pri výbere tohto typu poistenia je najdôležitejšie prihliadať na vhodnú kombináciu jednotlivých kritických chorôb na poistnej zmluve a výšku poistného plnenia. Rozhodujúca je aj dĺžka čakacích dôb – čím sú kratšie, tým je poistenie kvalitnejšie a pre klienta výhodnejšie. Keďže čakacie doby poisťovňa Wüstenrot v prípade kritických chorôb neuplatňuje, klientovi sa môže poistná udalosť stať hneď na druhý deň po uzatvorení poistnej zmluvy a nemusí sa obávať jej zamietnutia. V tomto ohľade je Wüstenrot poisťovňa lídrom na slovenskom trhu,“ dodáva Klimko.

Ktoré oblasti patria medzi najrizikovejšie a ako predísť infekčným ochoreniam?

Podľa ÚVZ SR sa v posledných rokov vyskytovali kliešte najčastejšie v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, z ktorých boli hlásené až približne dve tretiny pacientov s týmto ochorením. Zvýšená prevencia je dôležitá najmä počas pobytu v prírode – v listnatých a zmiešaných lesoch, na lúkach, v parkoch, ale aj záhradách. Nákaza hrozí aj pri konzumácii nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov.

Ako predísť uhryznutiu kliešťom:

  • očkovaním proti kliešťovej encefalitíde
  • používaním repelentu v prírode
  • prikrývkou hlavy, dlhým oblečením a vysokou obuvou
  • dôkladným prezretím pokožky na celom tele po príchode z prírody, osprchovaním a opratím oblečenia
  • okamžitým odstránením kliešťa

Sme tu pre vás