Wüstenrot poisťovňa sa zapojila do pomoci utečencom

14. 03. 2022

Skupina Wüstenrot svoj rozpočet na spoločenskú zodpovednosť tento rok presmerovala na pomoc dobrovoľníkom, ktorí pracujú s utečencami z Ukrajiny.

Poisťovňa finančne podporila Slovenský Červený kríž a v aktivitách plánuje pokračovať. V rámci svojich komunikačných aktivít apeluje na verejnosť a kolegov, aby sa pridali a podporili neziskový sektor najmä finančne. Podľa informácií z prostredia dobrovoľníckeho a neziskového sektora finančná podpora predstavuje jedno z najefektívnejších riešení.

„Konflikt na Ukrajine pokračuje. Denne slovenské hranice prekračujú stovky a tisíce detí, ich rodičov a starých rodičov, ktorí museli v strachu a narýchlo opustiť svoje domovy. Vo Wüstenrote nie sme ľahostajní k ich utrpeniu. Preto sme začali podporovať Slovenský Červený kríž, ktorí pomáha ľuďom z Ukrajiny. Na účet organizácie sme zaslali prvú uvoľnenú sumu,“  vyhlásila spoločnosť.

V rámci pomoci plánuje skupina Wüstenrot ďalšie aktivity, ktoré však chce cieliť na aktuálne potreby podľa vývoja situácie a usmernení neziskového sektora. 

Sme tu pre vás