Životné poistenie chráni aj v čase inflácie

Jeho ideálna výška je na úrovni 3 až 5 percent z čistého príjmu.

 

Ideálna výška sumy za životné poistenie by mala byť na úrovni 3 až 5 percent z čistej mzdy jednotlivca alebo rodiny. Aký má význam v čase rastúcej inflácie? Pri jeho výbere je potrebné zvážiť možnosti komplexného krytia, ale napríklad aj špecifické potreby klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav či zamestnanie. 

„Úlohou životného poistenia je v prípade nepredvídateľných životných situácií chrániť klienta a jeho rodinu pred nečakanými finančnými nákladmi alebo stratou príjmu. Preto je dôležité, aby nezamlčal dôležité informácie ohľadom svojho zdravotného stavu, rodinného stavu, pracovného zaradenia, či má napríklad hypotekárny úver, ozrejmil svoje očakávania od životnej poistky a mal nastavenú správnu výšku sumy poistenia. Ak nebude adekvátna, nemôžeme hovoriť o kvalitnom životnom poistení so zmysluplným krytím,“ vysvetľuje riaditeľ Úseku vývoja produktov pre Wüstenrot poisťovňu Patrik Klimko a dodáva, že sa reálny výdavok za kvalitné životné poistenie pohybuje na úrovni 3 až 5 percent z čistej mzdy jednotlivca. Ak sú na jednej poistnej zmluve poistení obaja partneri, tak ide o rovnakú výšku sumy z čistého príjmu rodiny.

Životné poistenie v čase inflácie

V súvislosti s vysokou mierou inflácie poskytuje životné poistenie klientom krytím výpadkov príjmu istotu. „V čase zdražovania má životné poistenie ešte väčší význam, pretože ak klienta prekvapí nečakaná nepríjemnosť – či už hovoríme o smrti blízkeho, vážnom ochorení, úraze alebo práceneschopnosti – v súčasnej situácii, kedy sú vyššie aj náklady na bežný život, nemusí mať z výpadku príjmu obavy a môže sa obrátiť na poisťovňu,“ pokračuje Klimko.

V rámci ochrany pred infláciou a starostlivosti o klienta poisťovňa navrhuje zvýšenie poistného a jemu zodpovedajúcim poistných súm v závislosti od vývoja indexu spotrebiteľských cien, čím zabezpečuje, že v prípade poistnej udalosti bude klientovi vyplatená adekvátna suma. Poisťovňa síce klienta týmto spôsobom chráni, no ako vysvetľuje Klimko, ľudia by tiež nemali zabúdať aktualizovať svoju poistnú zmluvu  – najmä pri dôležitej životnej zmene, ako je narodenie dieťaťa, nový hypotekárny úver alebo zmena zamestnania. Pri zmene zamestnania môže ísť napríklad aj o povýšenie, alebo zmenu z trvalého pracovného pomeru na SZČO, pričom väčšina poisťovní túto zmenu požaduje nahlásiť. V prípade poisťovne Wüstenrot je potrebné túto zmenu hlásiť pri poistení pracovnej neschopnosti. 

Čo zvážiť pri výbere životného poistenia? 

Pri uzatváraní životného poistenia je potrebné zvážiť zdravotný stav klienta, jeho zamestnanie, životnú situáciu či športové aktivity, ktorým sa venuje. „Dôležité je pozrieť sa na možnosť komplexného krytia, či si klient môže poistiť všetky podstatné riziká naraz, všímať si kritické choroby, ktoré poisťovňa kryje a rôzne výhody či bonusové systémy. Poisťovňa Wüstenrot pri poistení kritických chorôb ako jediná neuplatňuje čakacie doby, to znamená, že poistná udalosť môže nastať aj na druhý deň po začatí poistenia,“ vysvetľuje Klimko. Štatistiky ukazujú, že civilizačné ochorenia čoraz viac vstupujú do životov ľudí a dramaticky ich menia, práve preto netreba podceňovať poistenie kritických chorôb, ako je najmä rakovina.

„Skvelým bonusom pre rodiny je poistenie detí bez príplatku, pričom dokonca ani nemusia byť uvedené na zmluve – patria sem riziká ako kritické choroby, trvalé následky úrazu, chirurgický zákrok, denné odškodné v prípade úrazu či denné odškodné pri hospitalizácii. U klienta, ktorý vykonáva rizikové povolanie je zas potrebné si všímať, čo mu poisťovňa dokáže v prípade poistnej udalosti kryť a či ho poistí. Je potrebné zvážiť množstvo faktorov, aby životné poistenie bolo pre klienta doslova na mieru, no vo všetkom dokáže pomôcť skúsený poradca,“ dodáva Patrik Klimko z poisťovne Wüstenrot.