Zmeny vo vedení Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Novou členkou predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne je JUDr. Katarína Novotná.

 

Dozorná rada zvolila s účinnosťou od 1. októbra 2023 Katarínu Novotnú za členku predstavenstva spoločnosti Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. Nahradila odchádzajúceho člena predstavenstva Dr. Klausa Wöhryho.

JUDr. Katarína Novotná vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore právo. V pozícii riaditeľky Úseku práva skupiny Wüstenrot na Slovensku pôsobila od roku 2013 až do jej zvolenia za členku predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne. 

Cieľom uvedenej zmeny v zložení predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne je posilnenie expertízy v oblasti legislatívy a zefektívnenie procesov v súlade so strategickými zámermi skupiny Wüstenrot na slovenskom trhu. JUDr. Katarína Novotná doplnila vrcholový manažment spoločnosti v zložení: Ing. Marian Hrotka, PhD.,  predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku a Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku.

„Pre budúcnosť Wüstenrot stavebnej sporiteľne bolo dôležité priviesť do vrcholového vedenia odborníka, ktorý bude riadiť v slovenskom legislatívnom prostredí postupnú transformáciu Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá má za cieľ zjednodušiť oblasť regulácie skupiny v lokálnom kontexte, ale aj kontexte EÚ. Zvolenie Kataríny Novotnej za členku predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne nás teší o to viac, že sa jedná o voľbu z vlastných radov,“ uviedol predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot Ing. Marian Hrotka, PhD.