Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2023

20. apríla 2023

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre II. štvťrok 2023 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške – 500 bodov.