Myslíme na vás aj pri zemetrasení

12. októbra 2023

Je pre nás dôležité, aby naši klienti mohli dať svoj majetok do pôvodného stavu čo najrýchlejšie a preto sa budeme prioritne venovať každej nahlásenej škodovej udalosti spôsobenej zemetrasením na Slovensku bez ohľadu na stupeň zemetrasenia. Viac informácii vo verejnom prísľube.

 

Ak aj vás zasiahlo zemetrasenie, nahláste nám škodu čo najskôr. Prečítajte si návod ako postupovať.