Call Centrum:

Kontakt

Potrebujete poradiť? Ozvite sa nám spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Grösslingova 77, 824 68 Bratislava

email: infosporitelna@wuestenrot.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 31351026

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020806304

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

email: infopoistovna@wuestenrot.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 31383408

IČ DPH: SK7120001559

DIČ: 2020843561

Otváracie hodiny podateľne

Poštu je možné doručiť do podateľne osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00

okrem času vyhradeného na obedňajšiu prestávku od 12:00 do 12:30.