Nahlásenie poistnej udalosti

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Vyplňte základné údaje

Skôr ako začnete vypĺňať formulár, prosím, pripravte si doklady uvedené v jeho spodnej časti. Pre odoslanie formulára ich bude potrebné vložiť ako prílohu k formuláru.

Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť z pripoistení: stret so zverou, živelná udalosť, poistenie skiel, nahláste ju prostredníctvom formulára pre poistenie KASKO.

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Poistený je:

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Poškodený je:

Pole je povinné

Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk
Zadajte telefón v tvare 0900 000 000 alebo +421 900 000 000
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Nahrajte dokumenty

Pre dokončenie nahlásenia poistnej udalosti nahrajte tieto naskenované dokumenty:

Vyberte prílohu s veľkosťou max 4 MB

  Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
  Max. veľkosť pre nahratie súboru je 4 MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.

  Vyberte prílohu s veľkosťou max 4 MB

   Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
   Max. veľkosť pre nahratie súboru je 4 MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.

   Vyberte prílohu s veľkosťou max 4 MB

    Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
    Max. veľkosť pre nahratie súboru je 4 MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.

    Vyberte prílohu s veľkosťou max 4 MB

     Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
     Max. veľkosť pre nahratie súboru je 4 MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.

     Aby sme uľahčili Vašu situáciu v prípade poistnej udalosti, vytvorili sme celoslovenskú sieť zmluvných autoservisov, v ktorých si môžete dať opraviť svoje motorové vozidlo. Prejsť na zoznam autoservisov.

     * povinné pole