Call Centrum:

Nahlásenie poistnej udalosti

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Vyplňte základné údaje

Skôr ako začnete vypĺňať formulár, prosím, pripravte si doklady uvedené v jeho spodnej časti. Pre odoslanie formulára ich bude potrebné vložiť ako prílohu k formuláru.

Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť z pripoistení: stret so zverou, živelná udalosť, poistenie skiel, nahláste ju prostredníctvom formulára pre poistenie KASKO.

Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Poistený je:
Pole je povinné
Nahlasujete poistnú udalosť ako:
Pole je povinné

Poškodený je:
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk
Zadajte telefón v tvare 0900 000 000 alebo +421 900 000 000
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Nahrajte dokumenty

Pre dokončenie nahlásenia poistnej udalosti nahrajte tieto naskenované dokumenty:

Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
Nahrali ste nepovolený typ súboru. Povolené typy: doc, docx, jpeg, jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx.
Max. veľkosť pre nahratie súboru je 2MB. Súbor, ktorý ste nahrali je väčší.
* povinné pole