W dobrom PZP

pre motorové vozidlá

Povinné zmluvné poistenie

Uzavriete jednoducho a online

Výhody povinného zmluvného poistenia

Bezplatné komplexné

asistenčné služby

V prípade prítomnosti dieťaťa pri poruche alebo nehode auta

zabezpečíme odvoz taxislužbou zadarmo

Zľava za ďalšie PZP

pri rovnakom poistníkovi – fyzickej osobe platÍ len pre prívesný vozík

Možnosť poistenia prívesu

už od 11,30 eur

Rýchle vybavenie online

PZP si u nás vybavíte na pár klikov online

Neuplatňovanie amortizácie

Poistné plnenie bude poškodenému vyplatené v plnej výške primeraných nákladov na opravu vozidla (v prípade, že nepresahujú jeho všeobecnú hodnotu).

Atraktívne pripoistenia

Vďaka pripoisteniam môžete ochrániť aj vaše auto.

Pripoistenia

Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody na vozidle druhého vodiča. Ak by ste si radi chránili vaše auto pred vybranými rizikami, máme pre vás niekoľko užitočných pripoistení. 

 • Pripoistenie úrazu v aute
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik
 • Pripoistenie stretu so zverou
 • Pripoistenie proti živelnej udalosti
 • Pripoistenie skiel motorových vozidiel


 • pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu vodiča aj všetkých osôb prepravovaných v aute,
 • poistná suma až 35 000 € pre motorové vozidlá,
 • poistná suma sa v prípade vzniku poistnej udalosti delí počtom prepravovaných osôb,
 • vhodné najmä ak vozidlo striedavo vedie viacero vodičov,
 • platí na celom geografickom území Európy,
 • bez spoluúčasti.
 • ak potrebujete pomoc a radu právnika pri ochrane svojich práv v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla,
 • nonstop telefonická linka právneho poradenstva,
 • v prípade dopravnej nehody v zahraničí, okrem právneho poradenstva poskytneme  telefonické tlmočenie pri rokovaní s políciou alebo so svedkami dopravnej nehody,
 • poistná suma až 35 000 €,
 • platí pre poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska alebo Turecka, o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR,
 • bez spoluúčasti.

 

Rozsah pripoistenia platí pre tieto poistné udalosti:

 • bezplatné právne poradenstvo,
 • úhrada potrebných finančných nákladov na presadzovanie oprávnených záujmov poistenej osoby.
 • úhrada škody do výšky 4 000 € pri poškodení karosérie vozidla,
 • územná platnosť: Slovenská republika,
 • spoluúčať 10 %, min. 150 €.
 • zabezpečí krytie škôd napríklad pri krupobití, povodni, víchrici, atď.
 • úhrada škody do výšky 4 000 €,
 • územná platnosť: Slovenská republika,
 • spoluúčať 5 %, min. 100 €.
 • ochrana v prípade poškodenia alebo zničenia čelného, bočných skiel alebo zadného skla motorového vozidla,
 • poisťovňa hradí náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla, prípadne viacerých skiel,
 • platí na celom geografickom území Európy,
 • možnosť využiť služby zmluvných servisov Wüstenrot poisťovne alebo iných certifikovaných autoopravcov,
 • spoluúčasť 10 % z poistného plnenia.

Máte záujem o Povinné zmluvné poistenie W dobrom PZP?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Portrebujete zelenú kartu k vášmu vozidlu?

Zelenú kartu k povinnému zmluvnému poisteniu si môžete kedykoľvek zaslať elektronicky na váš e-mail.

Dokumenty

Sme tu pre vás