Call Centrum:

PZP - Povinné zmluvné poistenie

motorových vozidiel s možnosťou výberu atraktívnych pripoistení

Vybavte si PZP online

jednoducho a rýchlo

Výhody povinného zmluvného poistenia

Výšku poistného stanovujeme podľa
 • veku držiteľa vozidla
 • výkonu a veku vozidla
 • okresu registrácie vozidla
Bezplatné komplexné

asistenčné služby

V prípade prítomnosti dieťaťa pri poruche alebo nehode auta

zabezpečíme odvoz taxislužbou zadarmo

Zľavy 5 % alebo 10 %

pre našich klientov podľa počtu uzavretých zmlúv

Možnosť poistenia prívesu

už za 9 eur

Rýchle vybavenie online

PZP si u nás vybavíte na pár klikov online

Neuplatňovanie amortizácie

Poistné plnenie bude poškodenému vyplatené v plnej výške primeraných nákladov na opravu vozidla (v prípade, že nepresahujú jeho všeobecnú hodnotu).

Atraktívne pripoistenia

Vďaka pripoisteniam môžete ochrániť aj vaše auto.

Pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody na vozidle druhého vodiča. Ak by ste si radi chránili vaše auto pred vybranými rizikami, máme pre vás niekoľko užitočných pripoistení. 

 • Pripoistenie úrazu v aute
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik
 • Pripoistenie stretu so zverou
 • Pripoistenie proti živelnej udalosti
 • Pripoistenie skiel motorových vozidiel


 • pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu vodiča aj všetkých osôb prepravovaných v aute,
 • poistná suma až 35 000 € pre motorové vozidlá,
 • poistná suma sa v prípade vzniku poistnej udalosti delí počtom prepravovaných osôb,
 • vhodné najmä ak vozidlo striedavo vedie viacero vodičov,
 • platí na celom geografickom území Európy,
 • bez spoluúčasti.
 • ak potrebujete pomoc a radu právnika pri ochrane svojich práv v prípadoch súvisiacich s prevádzkou a vedením motorového vozidla,
 • nonstop telefonická linka právneho poradenstva,
 • v prípade dopravnej nehody v zahraničí, okrem právneho poradenstva poskytneme  telefonické tlmočenie pri rokovaní s políciou alebo so svedkami dopravnej nehody,
 • poistná suma až 35 000 €,
 • platí pre poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska alebo Turecka, o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR,
 • bez spoluúčasti.

 

Rozsah pripoistenia platí pre tieto poistné udalosti:

 • bezplatné právne poradenstvo,
 • úhrada potrebných finančných nákladov na presadzovanie oprávnených záujmov poistenej osoby.
 • úhrada škody do výšky 4 000 € pri poškodení karosérie vozidla,
 • územná platnosť: Slovenská republika,
 • spoluúčať 10 %, min. 150 €.
 • zabezpečí krytie škôd napríklad pri krupobití, povodni, víchrici, atď.
 • úhrada škody do výšky 4 000 €,
 • územná platnosť: Slovenská republika,
 • spoluúčať 10 %, min. 150 €.
 • ochrana v prípade poškodenia alebo zničenia čelného, bočných skiel alebo zadného skla motorového vozidla,
 • poisťovňa hradí náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla, prípadne viacerých skiel,
 • platí na celom geografickom území Európy,
 • možnosť využiť služby zmluvných servisov Wüstenrot poisťovne alebo iných certifikovaných autoopravcov,
 • spoluúčasť 10 % z poistného plnenia.

Výsledné ročné poistné

kW Fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ (vek v rokoch)
Právnická osoba

18 - 25
26 - 35
36 - 50 nad 50
0 - 59 190 €
120 € 105 €
100 € 130 €
60 - 69 210 €
130 € 115 €
110 € 140 €
70 - 79 230 €
140 € 125 €
120 € 150 €
80 - 89 250 €
145 € 130 €
125 € 160 €
90 - 99 270 €
150 € 135 €
130 € 175 €
100 - 120 290 €
160 € 145 €
140 € 200 €
121 - 140 300 € 180 € 165 €
160 € 220 €
nad 140 310 € 200 € 180 € 175 € 230 €
Príves do 3 500 kg 29 € / 9 €*

* Ak má klient vo WP platné PZP na motorové vozidlo alebo si ho poisťuje súčasne s prívesom, pričom platí:
- poistník/jeho manžel/manželka je držiteľom poisteného MV aj zvýhodňovaného prívesu
- poistník je držiteľom zvýhodňovaného prívesu a držiteľom poisteného MV je jeho manžel/manželka
- poistník je držiteľom poisteného MV a držiteľom prívesu je ten istý klient ako FO – podnikateľ
- poistník ako FO – podnikateľ je držiteľom prívesu a držiteľom poisteného MV je ten istý klient ako FO

Dokumenty

Máte záujem o PZP - Povinné zmluvné poistenie?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Sme tu pre vás