W dobrom život

žite s ľahkosťou a bez obáv s rizikovým životným poistením

Wkomplex rizikove zivotne poistenie

Vypočítajte si nezáväznú kalkuláciu

benefity_20

Variabilný výber

z 23 poistných rizík

benefity_22

Už od 10 eur

mesačne

benefity_5

Dojednanie kritických chorôb

aj bez ocenenia zdravotného stavu

Výhody rizikového životného poistenia W dobrom život

Životné poistenie s 23 poistnými rizikami, ktorými zabezpečíte sebe aj svojej rodine životnú pohodu.
Riziká úverovej asistencie

4 rôzne kombinácie

Vlastným poistením získate

ako bonus poistné krytie pre vaše deti

Možnosť dojednania 5 osôb

na jednej zmluve

Výber poistnej ochrany

podľa vlastných potrieb

Zľavy z ročného poistného

až do výšky 40 %*

* závisí aj od počtu poistených

Celoročné cestovné poistenie

zdarma*

* v závislosti od výšky poistného

Zdravotné asistenčné služby

zdarma*

* v závislosti od výšky poistného

Možnosť dojednania na diaľku

Kontaktujte svojho obchodníka a uzatvorte poistenie telefonicky

Lekár na telefóne

Konzultácie o postupe liečby, návrh obvyklého riešenia zdravotného problému, zdravotnícka, farmaceutická a detská zdravotná infolinka


Pomoc pri hospitalizácii

Ubytovanie blízkeho v mieste hospitalizácie, dovoz osobných vecí, doprava na kontrolu či vyšetrenie

Domáca asistencia

Zabezpečenie nákupu po návrate z nemocnice alebo organizácia vhodnej rehabilitácieOpatera domácich miláčikov

Zaistenie ubytovania pre mačku alebo psa či ich doprava k určenej osobe

Vybrať si môžete z 23 poistných rizík

 • s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou
 • poistné krytie pre dieťa pokračuje vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného v prípade úmrtia
 • unikátne členenie kritických chorôb na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné
 • okrem komplexného balíka je možné rozdelenie na 3 rôzne balíky :srdcovocievne choroby, onkologické choroby a neurologické a ostatné choroby
 • poistné plnenie pri kritickej chorobe môže byť vyplatené viackrát • jednorazová výplata Invalidita s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou
 • vyplácanie mesačnej renty pri invalidite
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity • pre prípad trvalých následkov úrazu
 • pre prípad úmrtia spôsobeného úrazom
 • počas liečenia úrazu
 • za hospitalizáciu s plnením aj za rekonvalescenciu a dvojnásobným plnením v prípade hospitalizácie na JIS/ARO/OAIM
 • počas pracovnej neschopnosti
 • v dôsledku choroby alebo úrazu
 • hypoistenie základ - Smrť s klesajúcou poistnou sumou + Invalidita od 70 % s klesajúcou poistnou sumou
 • hypoistenie štandard - Smrť s klesajúcou poistnou sumou + Invalidita od 40 % s klesajúcou poistnou sumou
 • hypoistenie komfort - Smrť s klesajúcou poistnou sumou + Invalidita od 70 % s klesajúcou poistnou sumou + Kritické choroby s klesajúcou poistnou sumou
 • hypoistenie max - Smrť s klesajúcou poistnou sumou + Invalidita od 40 % s klesajúcou poistnou sumou + Kritické choroby s klesajúcou poistnou sumou

Máte záujem o rizikové životné poistenie W dobrom život?

Môžete nás kontaktovať

Dokumenty

Sme tu pre vás