Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Poistná udalosť – Auto

  Čo robiť v prípade nehody?

  V prípade autonehody:

  • Priamo na mieste škodovej udalosti vyplňte formulár Správa o nehode (PDF) (dostali ste ho po uzavretí poistky)

  Správa o nehode: Tlačivo je vytvorené podľa Európskej asociácie poisťovní – Comité Européen des Assurances (CEA), vďaka čomu bude mať totožné tlačivo aj druhý účastník nehody, aj v cudzom jazyku. Odporúčame, aby ste Správu o nehode mali vždy vo svojom motorovom vozidle.

  • Je vo vašom záujme, aby ste ho aj spolu s prípadným druhým účastníkom nehody pravdivo vypísali, dali potvrdiť príslušníkovi polície a doručili do Wüstenrot poisťovne.
  • Náhrada škody, ktorá vznikla vám, bude hradená z vášho Havarijného poistenia (KASKO) ak ho máte uzavreté. Škoda, ktorá vznikla druhému účastníkovi nehody bude uhradená z vášho Povinného zmluvného poistenia (PZP).

  Dôležité telefónne čísla:

  Asistenčná služba

  PZP: 02/57 88 93 33
  asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.

  KASKO: 02/57 88 97 77
  asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. 

  Objednávka obhliadky

  Pre objednávku obhliadky motorového vozidla po poistnej udalosti volajte 
  02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod., alebo prostredníctvom vášho osobného poradcu.
  Objednajte sa na obhliadku škody cez online formulár nižšie.

  Povinné zmluvné poistenie (PZP)

  • Stiahnite si a vypíšte formulár Oznámenie o poistnej udalosti (PDF) (formulár môžete obdržať aj od obhliadkára pri vykonávaní obhliadky, alebo v našom obchodnom zastúpení).
  • Pri povinnom zmluvnom poistení ste povinní poskytnúť oficiálne písomné oznámenie o vzniku škodovej udalosti poisťovni do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky. Ak udalosť vznikla v zahraničí, oznámte nám ju najneskôr do 30 dní.


  Havarijné poistenie (KASKO)

  • Stiahnite si a vypíšte formulár Oznámenie o poistnej udalosti (PDF) (formulár môžete obdržať aj od obhliadkára pri vykonávaní obhliadky, alebo v našom obchodnom zastúpení).
  • Úplne vypísaný formulár:
   • zašlite na ústredie poisťovne: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
   • prípadne ho odovzdajte obhliadkárovi poisťovne pri vykonaní obhliadky vášho vozidla.
  • Podľa zákona je potrebné oznámiť škodovú udalosť poisťovni bezprostredne po jej vzniku.


  Poistenie SuperGAP

  • Stiahnite si a vypíšte formulár Oznámenie o poistnej udalosti z poistenia GAP (PDF).
  • Úplne vypísaný formulár zašlite na adresu ústredia poisťovne: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
  • Pri poistení GAP je potrebné oznámiť škodovú udalosť poisťovni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku.
  • K pristúpeniu likvidácie škody je potrebné doložiť predovšetkým likvidačnú správu, resp. oznámenie o plnení od primárneho poisťovateľa. Taktiež je potrebné doložiť pri totálnej škode vodičský preukaz vodiča v čase nehody, osvedčenie o evidencii vozidla, protokol od polície o dopravnej nehode a pri odcudzení je potrebné doložiť správu polície o odcudzení vozidla a taktiež uznesenie o ukončení šetrenia od polície.


  Poistenie skiel motorových vozidiel

  • Stiahnite si a vypíšte formulár Oznámenie o poistnej udalosti z Poistenia čelného skla (PDF) (formulár môžete obdržať aj od obhliadkára pri vykonávaní obhliadky).
  • Úplne vypísaný formulár:
   • zašlite na adresu ústredia poisťovne: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
   • prípadne ho odovzdajte obhliadkárovi poisťovne pri vykonaní obhliadky vášho vozidla.

  Ste poškodený pri dopravnej nehode, ktorú spôsobil náš klient?

  • Priamo na mieste nehody vyplňte formulár Správa o nehode, ktorý od nás náš klient dostal po uzavretí poistky.
  • Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. Preto je vo vašom záujme, aby ste ho aj spolu s prípadným druhým účastníkom nehody pravdivo vypísali, dali potvrdiť príslušníkovi polície a doručili do Wüstenrot poisťovne.
  • Objednajte si obhliadku škody. Zavolajte priamo na linku 02/33 06 88 05. Poistný špecialista poisťovne zistí potrebné údaje o škode a zabezpečí vykonanie obhliadky.
  • Stiahnite si a vypíšte formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti (PDF). Úplne vypísaný formulár zašlite na ústredie poisťovne v Bratislave prípadne ho odovzdajte obhliadkárovi poisťovne pri vykonaní obhliadky Vášho vozidla. Originálne tlačivo vám odovzdá aj priamo obhliadkár pri vykonávaní obhliadky.
  • Tento formulár vypíšte aj v prípade, že si škodu budete uplatňovať z vášho havarijného poistenia a Wüstenrot poisťovňa nebude vykonávať obhliadku Vášho poškodeného vozidla.

  Dôležité

  Objednávka obhliadky nie je to isté ako Oznámenie o poistnej udalosti a nenahrádza ho.

  Objednajte sa na obhliadku škody:

  Kontaktný formulár pre objednávku obhliadky

  Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som bol oboznámený s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.