Najčastejšie otázky

Zelenú kartu k povinnému zmluvnému poisteniu vám môžeme kedykoľvek zaslať priamo na váš e-mail, odkiaľ si ju môžete sami vytlačiť. Stačí, ak o jej zaslanie požiadate na našej webovej stránke Zelená karta k PZP.
Samozrejme, Vašu poistnú zmluvu je možné aktualizovať. Ak máte záujem o zmeny vo vašej aktuálnej poistnej zmluve, kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo sa informujte priamo na jednom z našich kontaktných miest, kde vám radi poradíme a prípadné zmeny hneď nastavíme. Ich zoznam nájdete na Kontaktné miesta | Wüstenrot (wuestenrot.sk).
Pre viac informácií o stave vašej poistnej udalosti kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu alebo naše Call Centrum na 0850 60 60 60.
Pri nahlásení poistnej udalosti postupujte podľa pokynov na našej webovej stránke hlásenia poistných udalostí.
Poistné môžete uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo vám s platbou pomôžu priamo na jednom z našich kontaktných miest.