Organizácia

Akcionári a zaisťovatelia

Akcionári
Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft
Alpenstrasse 61
A-5033 Salzburg, Austria
www.wuestenrot.at
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Digital Park I, Einsteinova 21
851 01, Bratislava
Zaisťovatelia
Swiss Re Europe S.A
Niederlassung Deutschland
81911, München
www.swissre.com
Hannover Rueckversicherung AG
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover, Germany
www.hannover-re.com
Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft
Alpenstrasse 61
A-5033 Salzburg, Austria
www.wuestenrot.at

Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo
Ing. Marian Hrotka, PhD.
predseda predstavenstva
Mag. Christian Sollinger, CIIA
člen predstavenstva
Mgr. Peter Rusnák
člen predstavenstva
Dozorná rada
Mag. Gregor Hofstätter-Pobst
predseda dozornej rady
Dr. Susanne Riess-Hahn
podpredseda dozornej rady
Mag. Christine Sumper-Billinger
členka dozornej rady
Mag. Christian Wilhelm Zettl
člen dozornej rady

Povinné zverejňovanie

Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 31. 07. 2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 23. 06. 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 19. 04. 2023 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 15. 11. 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 28. 06. 2022 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Dňa 28. 04. 2022 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s.
O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.


Hospodárenie

Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.03.2024 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2024 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.12.2023 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2023 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.09.2023 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2023 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.06.2023 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2023 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.03.2023 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2023 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.12.2022 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.09.2022 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2022 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.06.2022 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2022 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.03.2022 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2022 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.12.2021 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.09.2021 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2021 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.06.2021 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2021 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.03.2021 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2021 SVK (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.12.2020 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020 SVK (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020 ENG (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.09.2020 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2020 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2020 (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 30.06.2020 (PDF)
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2020 (PDF)
Zverejnenie podľa Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami k 31.03.2020 (PDF)
Dáta k 31.12.2019 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.09.2019 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.06.2019 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.03.2019 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.12.2018 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.09.2018 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.06.2018 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.03.2018 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.12.2017 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.09.2017 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.06.2017 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.03.2017 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.12.2016 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.09.2016 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.06.2016 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.03.2016 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 31.12.2015 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.09.2015 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Dáta k 30.06.2015 zverejnené na základe Opatrenia NBS o uverejňovaní informácií bankami (PDF)
Konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2015 (PDF)